มูลนิธิที่ต้องการร่วมโครงการขอภาพ

สำหรับมูลนิธิต่างๆ ที่สนใจขอรับบริจาคภาพเพื่อนำไปจำหน่าย หรือจัดประมูลภาพ แล้วนำรายได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับมูลนิธิของท่าน สามารถส่งข้อมูลของมูลนิธิของท่าน พร้อมวัตถุประสงค์ในการขอภาพวาดด้วยกาแฟ รวมถึงถ้าท่านมีวิธีการในการจัดจำหน่ายภาพ หรือจัดประมูลภาพ กรุณาระบุมาด้วยครับ

ส่งข้อมูลมาที่อีเมล์ของผมนะครับ preeda.limnontakul@gmail.com

อนึ่ง ขณะนี้ผมได้รับการยืนยันในการสนับสนุนการวาดภาพด้วยกาแฟ จากบริษัทมหาชนแห่งหนึ่ง เหลือเพียงสรุปการทำงานร่วมกัน สิ่งที่เกิดขึ้นคือ ทางผู้สนับสนุน อาจจะเข้ามาบริหารจัดการในเรื่อองการพิจารณามูลนิธิที่จะมอบภาพให้ และอาจจะรวมไปถึงการจัดประมูลภาพ หรือการจำหน่ายภาพ ครับ

ปัจจุบัน มีมูลนิธิ บุคคล ที่ต้องการรับบริจาค ดังนี้ครับ


ขอบพระคุณมากครับ
ปรีดา ลิ้มนนทกุล
086-314-7866
Visit me on Facebook

บทความที่ได้รับความนิยม 10 อันดับแรก