โครงการร้อยภาพ ร้อยใจ ช่วยมูลนิธิไทย


หลังจากที่ได้วาดภาพด้วยกาแฟสักระยะหนึ่ง และเคยมีประสบการณ์ที่ดีในการประมูลภาพ นำรายได้บริจาคเข้ากองทุนรอยน้ำใจในงาน twittbkk ครั้งที่ 4 ทำให้ผมตัดสินใจที่จะวาดภาพด้วยกาแฟบริจาค แล้วนำเงินไปมอบให้กับมูลนิธิต่างๆ ซึ่งมีรายได้ที่มอบไปให้แล้ว 2 แสนกว่าบาท ในโครงการ "ร้อยภาพ ร้อยใจ ช่วยมลนิธิไทย" ซึ่งผมถือว่าเป็นโครงการเทิดพระเกียรติในหลวงในวาระ 84 พรรษา ในปี พ.ศ.2554 นี้พอดี เป็นอีกงานเล็กๆ งานหนึ่งที่ผมจะสามารถทำได้ นอกเหนือจากงานในการพัฒนาอาชีพคนพิการ และพัฒนาศักยภาพคนพิการ โดยใช้ไอที เทคโนโลยี มาเป็นเครื่องมือ

จนกระทั่งผมได้มีโอกาสนำเสนอโครงการนี้ ให้กับ Cafe Amazon ของ ปตท. โดยได้มีการประชุมกันหลายครั้ง เพื่อให้ทาง Amazon เข้ามาสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆ ในการวาด เช่น กระดาษ กาแฟ พู่กัน กรอบภาพ รวมถึงการออกไปแสดงการวาด และการจัดแสดงภาพ ตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายพอสมควร

ในที่สุดทาง Cafe Amazon ของ ปตท. ก็ได้ตัดสินใจสนับสนุนโครงการ "ร้อยภาพ ร้อยใจ ช่วยมูลนิธิไทย" นี้ เพื่อร่วมกันทำความดี ถวายในหลวง ในปีวาระอันเป็นมงคลนี้ร่วมกัน

ผมต้องขอขอบคุณทุกฝ่าย ที่ทำให้เกิดโครงการนี้ ทำให้ตัวผมที่เป็นคนพิการรุนแรง ทุพพลภาพ มีความรู้สึกภาคภูมิใจ ที่ได้ทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นและสังคมต่อไป

ขอบพระคุณมากครับ
Visit me on Facebook

บทความที่ได้รับความนิยม 10 อันดับแรก