ปฏิทินงาน

14-17 กรกฎาคม พ.ศ.2554
เป็นวิทยากรในโครงการ Art for All ของมูลนิธิ Art for All ที่วังรี รีสอร์ท

22 กรกฎาคม พ.ศ.2554
แสดงการวาดภาพบนเวทีในงาน กาล่าดินเนอร์ หน้าพระพักตร์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ภายในงาน iCREATE ของศูนย์สิรินธร และ NECTEC

4-7 สิงหาคม พ.ศ.2554
แสดงภาพในงาน Travel Expo Thailand 2011 เมืองทองธานี

21 กันยายน พ.ศ.2554
งานประมูลศิลปะเพื่อนำรายได้ปรับปรุงทางเท้าย่านสยามสแควร์ ภายใต้โครงการ "กรุงเทพเดินสบาย" ที่หอศิลป์กรุงเทพมหานคร เพื่อนำรายได้ไปปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก 

22 กันยายน พ.ศ.2554
ร่วมเป็นวิทยากรสอนศิลปะในหัวข้อ "แต้มแ่ต่ง สีกาแฟ" ใน "โครงการ Art for All ประตูสู่จินตนาการ" (โครงการในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี) 
ณ ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง จ.ปทุมธานี (ธัญญบุรี)Visit me on Facebook

บทความที่ได้รับความนิยม 10 อันดับแรก