โครงการ "กาแฟโซลาร์ @ วัดป่าธรรมคีรี"

โครงการ “กาแฟโซลาร์ @ วัดป่าธรรมคีรี”

ความเป็นมา:  
วัดป่าธรรมคีรี ตั้งอยู่ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังงหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๓๐ โดยพื้นที่ตั้งนั้นไม่มีระบบกระแสไฟฟ้าเข้าบริเวณพื้นที่ทำให้ต้องมีการใช้ระบบโซลาร์เซลล์ในการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ในบริเวณวัดแทน ซึ่งขณะนี้มีความต้องการใช้ แสงสว่างสำหรับบริเวณทางเดิน
ข้าพเจ้านายปรีดา ลิ้มนนทกุล และเพื่อน เมื่อได้มีโอกาสไปพบผู้ใหญ่เนื่องจากท่านผู้ใหญ่หมั่นไปทำบุญศึกษาธรรมที่วัดป่าธรรมคีรีเป็นประจำ จนทำให้ข้าพเจ้าได้รับโอกาส เล่าเรื่อง สนทนาและได้รับฟังธรรมเรียบง่ายจากท่านพระอาจารย์คม อภิวโร จึงเกิดศรัทธา อีกทั้งเมื่อทราบว่าที่วัดป่าธรรมคีรี ไฟฟ้ายังไม่เข้าถึงและทราบจากเพื่อนที่เคยทำระบบโซลาร์เซลล์ให้กับที่วัดป่าธรรมคีรีมาก่อน ว่าทางวัดมีความต้องการแสงสว่างสำหรับบริเวณทางเดิน
ทำให้ส่วนตัวมีความคิดว่า หากนำผลงานภาพวาดกาแฟที่ได้เคยวาดไว้เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๔ ซึ่งภาพจริงได้เคยบริจาคเพื่อนำรายได้ทั้งหมดให้กับองค์กรสาธารณประโยชน์ทั้งหมดไปแล้ว ยังเคยนนำภาพจำนวน ๕ ภาพจัดทำเป็นโปสการ์ดนำรายได้และเงินบริจาคทั้งหมดไปช่วยเหลือส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมใหญ่ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕
ดังนั้นในปี พ.ศ.๒๕๖๑ นี้ ข้าพเจ้าจึงมีความคิดเห็นส่วนตัวว่า ควรที่จะนำภาพวาดกาแฟ มารีพริ้นท์ขนาด ๑๒*๑๖ นิ้ว จำนวน ๑๔ ภาพ โดยข้าพเจ้าและครอบครัวได้บริจาคสั่งพรินท์ภาพทั้งหมดจำนวน ๑๐๐ ภาพไว้เรียบร้อยแล้ว จึงขอจัดทำโครงการ “กาแฟโซลาร์ @ วัดป่าธรรมคีรี” ขึ้นเพื่อบอกต่อบุญกัลยาณมิตรเพื่อช่วยบริจาคกรอบภาพ เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของภาพวาดรีพริ้นท์ และร่วมกันมอบให้กับท่านพระอาจารย์คม อภิวโร วัดป่าธรรมคีรี

แนวคิด: โดยส่วนตัวคิดเห็นเองว่า การบริจาคทำบุญเพื่อแสงสว่างนั้นจักทำให้เรามีสติปัญญาเพื่อการดำเนินชีวิตและแก้ปัญหาต่างๆ ได้

แนวทางการวาด: ข้าพเจ้าจะนั่งมองพิจารณาพื้นวัสดุ (สีขาว) ที่จะวาดก่อน ออกแบบตำแหน่งระยะต่างๆ ที่จะวาด โดยไม่ใช้ดินสอร่างภาพ จากนั้นใช้กาแฟสีอ่อนวาดก่อน ไล่สีที่มีความเข้มขึ้นเรื่อยๆ พื้นที่สีขาวคือพื้นวัสดุเดิมที่ไม่โดนสีกาแฟ เพื่อใช้ประโยชน์ให้เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องเช่น แสง แสงที่ตกกระทบ ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ ดวงไฟ แสงเทียน ผิวหน้า หรือพื้นสีธรรมชาติที่มีสีขาว เป็นต้น และเรื่องราวของภาพจะอ้างอิงสีธรรมชาติเดิมให้ใกล้เคียงกับสีกาแฟ เช่น สัตว์ที่มีสีน้ำตาลเดิม (สิงโต ยีราฟ อูฐ สุนัข เป็ด ลิง เป็นต้น) ส่วนสถานที่ท่องเที่ยว จะใช้บรรยากาศรุ่งเช้าหรือพลบค่ำแทน เพราะเป็นบรรยากาศธรรมชาติที่ตัดองค์ประกอบสีออกได้ สุดท้ายคือ ทุกภาพที่วาดนั้น ข้าพเจ้าจะต้องพนมมือวาดคตั้งแต่ต้นจนจบ อันเนื่องจากไม่สามารถใช้นิ้วมือได้ เพราะเป็นคนพิการทุพพลภาพ (กระดูกคอหัก) และทุกครั้งที่วาดต้องกลั้นหายใจเพื่อไม่ให้มือที่พนมสั่น

ระยะเวลา: เริ่มคิด ๒๕ ม.ค.๖๑ รีพริ้นท์ ๑๘ ก.พ.๖๑ ตั้งใจว่าใส่กรอบภาพเสร็จภายใน ๑๐ มี.ค.๖๑ ส่งมอบภายใน ๑๕ มี.ค.๖๑
ประสานงานในส่วนการบริจาคกรอบภาพ: พี่รักษ์ 081-626-3380
บริจาคซื้อภาพวาดกาแฟ: ติดต่อได้ที่วัดป่าธรรมคีรี 087-858-2805 พระมหาวุฒิมา
ผู้จัดทำโครงการ: นายปรีดา ลิ้มนนทกุล (คนทุพพลภาพมืออาชีพ) 086-314-7866 ร่วมกับกัลยาณมิตร
๑.      “อรุณเจ้าพระยา” เป็นภาพแรกของการวาดภาพชุดตั้งชื่อภาพเป็นกลอน ณ ตอนที่มีอารมณ์วาดภาพด้วยกาแฟ โดยแต่งกลอนว่า “อรุณเจ้าพระยา ตรึงตราภูกระดึง รำพึงยี่เป็ง”
แรงบันดาลใจ: ภาพวาดกาแฟจะใช้แนวทางของบรรยากาศช่วงรุ่งเช้าหรือพลบค่ำให้มีแสงสว่างอ่อนๆ จากดวงอาทิตย์/ จำนวน ๑๐ ภาพ

๒.      “ตรึงตราภูกระดึง” เป็นภาพที่สองของการวาดภาพชุดตั้งชื่อภาพเป็นกลอน ณ ตอนที่มีอารมณ์วาดภาพด้วยกาแฟ โดยแต่งกลอนว่า “อรุณเจ้าพระยา ตรึงตราภูกระดึง รำพึงยี่เป็ง”
แรงบันดาลใจ: ภาพวาดกาแฟจะใช้แนวทางของบรรยากาศช่วงรุ่งเช้าหรือพลบค่ำให้มีแสงสว่างอ่อนๆ จากดวงอาทิตย์/ จำนวน ๒ ภาพ


๓.      “รำพึงยี่เป็ง” เป็นภาพที่สามของการวาดภาพชุดตั้งชื่อภาพเป็นกลอน ณ ตอนที่มีอารมณ์วาดภาพด้วยกาแฟ โดยแต่งกลอนว่า “อรุณเจ้าพระยา ตรึงตราภูกระดึง รำพึงยี่เป็ง
    ”แรงบันดาลใจ: ภาพวาดกาแฟจะใช้แนวทางของบรรยากาศช่วงรุ่งเช้าหรือพลบค่ำให้มีแสงสว่างอ่อนๆ จากดวงอาทิตย์/ จำนวน ๕ ภาพ


๔.      “แสงแห่งปาย” ในอดีตผมมีความตั้งใจจะไปท่องเที่ยว แต่หลังจากที่ต้องเป็นคนทุพพลภาพแล้วการไปเที่ยวอาจจะไม่สะดวก บวกกับมีความต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวจึงจะเริ่ม วาดภาพแนวท่องเที่ยวโดยเริ่มจากเมืองปาย
แรงบันดาลใจ: ภาพวาดกาแฟจะใช้แนวทางของบรรยากาศช่วงรุ่งเช้าหรือพลบค่ำให้มีแสงสว่างอ่อนๆ จากดวงอาทิตย์/ จำนวน ๕ ภาพ

๕.      “อดทน เชื่อมั่น พยายาม” 3 เรื่องที่คนเราจะสามารถฝ่าฝันอุปสรรคในชีวิตไปได้ ความสำเร็จรออยู่ข้างหน้า ต้อง “อดทน” ต่อแรงเสียดทาน “เชื่อมั่น” ต่อการกระทำที่แตกต่าง และ “พยายาม” กับการบรรลุวัตถุประสงค์
แรงบันดาลใจ: ภาพวาดกาแฟจะสามาถใช้แนวทางของบรรยากาศที่มีแสงไฟน้อยๆ จากจุดกำเนิดแสงได้เช่นกัน/ จำนวน ๑๐ ภาพ

๖.      “หลับสบาย” อยากวาดภาพคนแต่วาดยาก จึงวาดภาพสัตว์ก่อน สิงโตมีสีน้ำตาลอยู่แล้วจึงเข้ากันกับสีกาแฟ ทำให้เกิดแนวทางของการวาดภาพสัตว์ที่ควรมีเดิมตามธรรมชาติที่มีสีน้ำตาล
แรงบันดาลใจ: เป็นภาพวาดกาแฟภาพแรกที่เป็นแนวทางของการวาดภาพเหมือนของมนุษย์โดยเริ่มจากจมูกสิงโตก่อน จากนั้นไปที่ตา มาปาก จนครบใบหน้าของสิงโต/ จำนวน ๑๐ ภาพ

๗.      “รักลูกนะจ๊ะ” การวาดภาพคนนั้นยังยากอยู่ แต่วาดภาพสัตว์ก็ชอบตรงหน้าตาของเขาก็มีอารมณ์น่ารักน่าเอ็นดูไม่ต่างกันกับคนเช่นเรา อีกทั้งยีราฟก็มีสีธรรมชาติสีน้ำตาลเช่นกัน
แรงบันดาลใจ: ในตอนที่ต้องไปจัดแสดงภาพวาดกาแฟที่ตลาดบองมาเช่ ประชาชื่น ต้องไปสดงในช่วงวันวาเลนไทน์ จึงอยากวาดภาพที่แสดงความรักของแม่ที่มีต่อลูก/ จำนวน ๑๐ ภาพ

๘.      “พระพิฆเนศ” ต้นแบบงค์พระพิฆเนศเป็นรูปปูนปั้นดินเผาสีน้ำตาล มีงูพันที่บริเวณต้นคอ ผมบิดภาพและลองวาดตามมุมมองที่สนใจ
แรงบันดาลใจ: โจทย์บังคับต้องวาดภาพพระพิฆเนศ ให้เสร็จภายใน 1 คืน นอกจากต้องตั้งใจวาด ยังต้องการให้ภาพลอยจากพื้น จึงใช้กาแฟ 2 ชนิด อีกชนิดมาเป็นพื้นหลัง คล้ายอีกมิติหนึ่งและคล้ายสีทอง/ จำนวน ๖ ภาพ

๙.      “ทรงพระเมตตา” ภาพถ่ายต้นฉบับในหลวงทรงรับดอกไม้จากคุณยายนั้น ในหลวงทรงก้มโน้มตัวลงมาตามภาพที่เห็น
แรงบันดาลใจ: ผมได้มีโอกาสนำภาพไปประมูลเพื่อนำเงินบริจาคให้มูลนิธิช่วยเหลือคนพิการด้านโอกาสทางการศึกษา ที่ช่อง 11 จึงอยากวาดภาพที่คนไทยคุ้นตา และภาพนี้ยังใช้เวลามากที่สุดคือ 5 ชม. และแก้ไขถึง 5 ครั้งเพื่อให้เห็นรอยยิ้มที่ชัดเจนของในหลวงรัชกาลที่ 9/ จำนวน ๑๐ ภาพ

๑๐.      “ตัวเดียวเท่าไหร่” มีปลาหมึกอยู่ 5 ตัว มีป้ายติดว่า 3 ตัว 100 บาท อาจมีชื่ออื่นเช่น “เหมาหมดเท่าไหร่” หรือ “2 ตัวเท่าไหร่” ก็ได้ ที่แน่ๆ หลายท่านบอกว่า “อยากกินปลาหมึก” ครับ
แรงบันดาลใจ: ปลาหมึกหลังปิ้งเสร็จมีสีใกล้ เคียงสีน้ำตาล และเป็นไอเดียตอนที่นำภาพไปบริจาคให้กับโครงการ “กรุงเทพเดินสบาย” ซึ่งจะบริหารจัดการแผงลอยแถวสยาม จึงอยากวาดภาพอาหารบนฟุตบาท/ จำนวน ๓ ภาพ

๑๑.      “หลับปุ๋ย” เป็ดกำลังนอนหลับบนหลังคา อีกทั้งสีของเป็ดก็ยังมีสีธรรมชาติเป็นสีน้ำตาลด้วย อาการหลับของเป็ดก็ยังน่าสนใจ เป็ดหลับแบบหลับสนิท ส่วนตัวชอบเป็ดเป็นทุนเดิม
แรงบันดาลใจ: ในช่วงเวลาที่วาดภาพหลับปุ๋ยนี้ เป็นช่วงเวลาที่วาดภาพสัตว์ที่ชอบมาก และต้องการวาดภาพสบายๆ แบบไม่มีความยุ่งยากขององค์ประกอบาพ ภาพนี้จึงสื่อถึงความเรียบง่าย ไม่ยุ่งยากอีกด้วย/ จำนวน ๔ ภาพ

๑๒.      “อินทรีย์มอคโคน่า” เป็นกอินทรีย์ธรรมดาๆ ตัวหนึ่งที่อยากวาดขึ้นมาแบบไม่มีเหตุผล แต่อาจจะมีทรรศนะจากที่เคยชอบเป็ดที่เป็นทุกเรื่อง “เดิน ว่าย บิน” บางครั้งอาจมีอารมณ์เห็นเป็ดเป็นอินทรีย์ ก็ได้
แรงบันดาลใจ: มีผู้บริจาคกาแฟมาให้แต่เป็นยี่ห้อมอคโคน่า ซึ่งไม่เคยใช้เลย เมื่อทดลองกลับพบว่ามีสีคล้ายสีทอง จึงอยากใช้กับสัตว์ที่มีพลังและดวงตาก็น่าสนใจแล้ว/ จำนวน ๔ ภาพ

๑๓.      “ตากแดด” เต่าตนุก็มีสีธรรมชาติที่สามารถใช้กาแฟวาดได้เช่นกัน และเต่ายังเป็นสัญลักษณ์ของความยั่งยืนเพราะมีอายุยืน ทานผักถือศีล อารมณ์กำลังตากแดดบ่งบอกถึงความสงบ
แรงบันดาลใจ: อารมณ์ต่อเนื่องที่ต้องการวาดภาพที่สบายๆ ไม่มีองค์ประกอบของภาพมากมาย มีเพียงเต่ากับแสงแดดเท่านั้นก็เพียงพอครับ/ จำนวน ๖ ภาพ

๑๔.      “นอกใน” มังคุดข้างนอกมีสีเข้ม แต่ข้างในขาวผ่อง เป็นธรรมชาติที่อัศจรรย์ อีกทั้งมิติของแสงเมื่อใช้สีกาแฟในการนำเสนอจะมีความน่าสนใจ
แรงบันดาลใจ: ผมมีความต้องการวาดภาพที่ ไม่มีแบบดั่งที่ผ่านมา จากคำแนะ นำของจิตกรที่มีความสามารถ ผมจึงลองวาดภาพง่ายๆ แต่สื่อความหมาย “นอกใน” ของมังคุด ขึ้นมา/ จำนวน ๑๐ ภาพแรงบันดาลใจในการใช้กาแฟวาดภาพ:
๑.      กาแฟเป็นวัตถุดิบที่หาง่าย ราคาไม่แพงเกินไป หากเปรียบเทียบกับวัสดุอื่น หากได้รับความนิยม ศิลปะการวาดภาพด้วยกาแฟ จะสามารถเข้าไปอยู่ในครัวเรือนได้ในบัดดล อีกทั้งยังปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายกับเด็กด้วย และยังสามารถเป็นกิจกรรมเสริมสร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัวได้
๒.      เมื่อใช้วัสดุกาแฟ ข้าพเจ้า (ซึ่งเป็นคนพิการทุพพลภาพ) พบว่า สะดวกมาก เพราะใช้แก้วน้ำเพียงแก้วเดียวในการละลายกาแฟ ในการล้างพู่กัน ทำให้บนโต๊ะทำงานไม่ต้องมีวัสดุอุปกรณ์ในการวาดภาพมาก บริหารจัดการง่าย ใช้ชีวิตง่าย ไม่ขัดแย้งกับการต้องทำงานไปด้วยหากมีเหตุจำเป็น และเมื่อกาแฟแห้งก็ใช้น้ำเปล่าละลาย ใช้ต่อได้ทันที ไม่เสียหายแบบสีน้ำมันนหรือสีน้ำที่แห้งและแข็งจนต้องทิ้งไป ทำให้สิ้นเปลือง
๓.      มิติ ความรู้สึก ทรรศนะ ที่มองเข้าไปในภาพที่วาดด้วยกาแฟ จะมีความพิเศษ ที่ผู้มองจะตัดประเด็นการิจารณาภาพทิ้งเกือบทั้งหมด เหลือเพียงความรู้สึก อารมณ์ที่มีต่อภาพ เรื่องของตัวเองที่ชอบ ที่สอดคล้อง หรือคล้าย หรือตรงกับภาพที่สื่อออกมา ทำให้ภาพวาดด้วยกาแฟ สามารถเข้าไปถึงจิตใจของผู้พิจารณาภาพได้อย่างง่าย และลึกซึ้ง แตกต่างจากการใช้สีวรรณะต่างๆ

๔.      ในด้านการตลาด กาแฟสามารถเข้าถึงทุกคนได้ง่าย ดังนั้น จึงง่ายต่อการตัดสินใจครอบครองไว้เพื่อประดับบนผนังบ้าน หรือติดตั้งในมุมที่เหมาะสม หรือแสดงไว้เพื่อสามารถจะเล่าเรื่องราวความเป็นมาที่สอดคล้องกับภาพที่วาดด้วยกาแฟ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Visit me on Facebook

บทความที่ได้รับความนิยม 10 อันดับแรก