โครงการจัดตั้งกิจการเพื่อสังคมโดยคนพิการ


ชื่อโครงการจัดตั้งกิจการเพื่อสังคม
 “บริษัท เวิร์คเอเบิ้ล โฮม เซอร์วิส จำกัด” 
(Workable Home Service Co., Ltd.)

1. _ความเป็นมา
โครงการ “ส่งเสริมอาชีพคนพิการอย่างยั่งยืนแบบองค์รวม” โดยการจัดตั้ง “บริษัท เวิร์คเอเบิ้ล โฮม เซอร์วิส จำกัด” (Workable Home Service Co., Ltd.) ซึ่งเป็นกิจการเพื่อสังคม ที่ดำเนินการโดยคนพิการทั้งหมด บริการและประสานงานบริการเกี่ยวกับบ้านที่พักอาศัย ในพื้นที่นำร่อง 5 อำเภอของจังหวัดนนทบุรีและบนถนน 345 ประกอบด้วย (1) อ.ปากเกร็ด (ฝั่งซ้ายของแม่น้ำเจ้าพระยา) (2) อ.บางบัวทอง (3) อ.บางกรวย (4) อ.บางใหญ่ และ (5) อ.ไทรน้อย (6) หมู่บ้านบนถนน 345

2. _กลุ่มเป้าหมาย
          บ้านที่พักอาศัยในพื้นที่นำร่อง 5 อำเภอของจังหวัดนนทบุรี และบนถนน 345 จำนวน 1,000 หลังคาเรือน
*หมายเหตุ: หากท่านไม่ได้อยู่ในพื้นที่ให้บริการก็สามารถสนับสนุนโครงการได้เช่นกัน หากไม่ไกลจากที่ตั้งบริษัท จะจัดส่งสินค้าตามปกติ แต่ถ้าไกลมากขออนุญาตจัดส่งทางไปรษณีย์ ส่วนงานบริการสามารถให้บริการเฉพาะพื้นที่เป้าหมาย

3. _อุดหนุนสินค้าในราคา ชุดเล็ก 950 บาท ชุดกลาง 1,350 บาท และ ชุดใหญ่ 1,950 บาท ประกอบด้วย
3.1   ชุดเล็ก ประกอบด้วย แก้วน้ำ 3 ใบ+ถุงผ้า 1 ใบ+ภาพวาดพร้อมกรอบ 1 ภาพ รวมมูลค่า 950 บาท
·       แก้วน้ำเซรามิก (ลายภาพกาแฟ) จำนวน 3 ใบ (มีให้เลือก 9 ภาพ หรือสั่งเป็นชุด 1 ชุดมี 9 ภาพ)
·       ถุงผ้าดิบลายภาพวาดกาแฟ จำนวน 1 ถุง (มีให้เลือก 9 ภาพ)
·       ภาพวาดกาแฟ (รีพรินท์พร้อมลายเซ็นต์) พร้อมกรอบขนาด 12x14 นิ้ว จำนวน 1 ภาพ (มีให้เลือก 9 ภาพ)
3.2   ชุดกลาง ประกอบด้วย แก้วน้ำ 5 ใบ+ถุงผ้า 2 ใบ+ภาพวาดพร้อมกรอบ 1 ภาพ รวมมูลค่า 1,350 บาท
·       แก้วน้ำเซรามิก (ลายภาพกาแฟ) จำนวน 5 ใบ (มีให้เลือก 9 ภาพ)
·       ถุงผ้าดิบลายภาพวาดกาแฟ จำนวน 2 ถุง (มีให้เลือก 9 ภาพ)
·       ภาพวาดกาแฟ (รีพรินท์พร้อมลายเซ็นต์) พร้อมกรอบขนาด 12x14 นิ้ว จำนวน 1 ภาพ (มีให้เลือก 9 ภาพ)
3.3   ชุดใหญ่ ประกอบด้วย แก้วน้ำ 9 ใบ+ถุงผ้า 3 ใบ+ภาพวาดพร้อมกรอบ 1 ภาพ รวมมูลค่า 1,950 บาท
·       แก้วน้ำเซรามิก (ลายภาพกาแฟ) จำนวน 9 ใบ (มีให้เลือก 9 ภาพ หรือสั่งเป็นชุด 1 ชุดมี 9 ภาพ)
·       ถุงผ้าดิบลายภาพวาดกาแฟ จำนวน 3 ถุง (มีให้เลือก 9 ภาพ)
·       ภาพวาดกาแฟ (รีพรินท์พร้อมลายเซ็นต์) พร้อมกรอบขนาด 12x14 นิ้ว จำนวน 1 ภาพ (มีให้เลือก 9 ภาพ)

4._ระยะเวลาการดำเนินการโครงการ
4.1   สมาชิกตลอดชีพ พิเศษรุ่นก่อตั้ง อุดหนุนสินค้า ระหว่างระยะเวลา 2 เดือน (15 พ.ค.61 – 15 ก.ค.61)
4.2   จดทะเบียนจัดตั้ง “บริษัท เวิร์คเอเบิ้ล โฮม เซอร์วิส จำกัด” (Workable Home Service Co., Ltd.) ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และรับสมัครพนักงานคนพิการ ระยะเวลา 45 วัน ระหว่าง 16 ก.ค.61-31 ส.ค.61
4.3   สั่งผลิตและจัดเตรียมสินค้าเพื่อรอส่งมอบให้สมาชิกตลอดชีพ จำนวน 1,000 ราย ระยะเวลา 45 วัน ระหว่าง 16 ก.ค.61-31 ส.ค.61
4.4   จัดส่งสินค้าให้สมาชิกตลอดชีพ จำนวน 1,000 ราย ระยะเวลา 30 วัน ระหว่าง 1-30 ก.ย.61
4.5   เริ่มให้บริการโฮมเซอร์วิส กับสมาชิกตลอดชีพ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

5. _สิ่งที่ท่านจะได้รับ
1.       สินค้า 3 ประเภท คือ แก้วน้ำ ถุงผ้าดิบ และภาพวาดกาแฟ ตามจำนวนของ ชุดเล็ก-กลาง-ใหญ่
2.       ความเป็นสมาชิกของบริษัทตลอดชีพ ในฐานะผู้อุดหนุนสินค้าล็อตแรกสำหรับการก่อตั้งกิจการเพื่อสังคมที่ดำเนินการโดยคนพิการ ซึ่งจะได้รับสิทธิพิเศษ ส่วนลดพิเศษ ในการให้บริการต่างๆ
3.       ใบประกาศเกียรติคุณจาก บริษัท เวิร์คเอเบิ้ล โฮม เซอร์วิส จำกัด ที่สนับสนุนการก่อตั้งบริษัทเพื่อสังคม
4.       ทราบข้อมูลข่าวสารสำหรับกิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆ และการให้บริการฟรีในการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม เช่น หากท่านต้องการบริจาคสิ่งของแต่ไม่มีรถขนสิ่งของบริจาค ทางบริษัทจะประสานงานให้ท่าน

6. _งานบริการและงานจิตอาสา
แนวคิดความร่วมมือจิตอาสา:
ผู้ริเริ่มแนวทาง “การส่งเสริมอาชีพคนพิการอย่างยั่งยืนแบบองค์รวม”และผู้ก่อตั้ง “บริษัท เวิร์คเอเบิ้ล โฮม เซอร์วิส จำกัด” (Workable Home Service Co., Ltd.) ตลอดเวลากว่า 11 ปีที่ได้ทำงานด้านจิตอาสาพัฒนาอาชีพคนพิการ มานั้น ยังได้มีส่วนร่วมในงานจิตอาสาในระดับประเทศ เช่น
1.       โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมใหญ่ปี 2554: เป็นหัวหน้าทีม (คนพิการที่มีความสามารถด้านไอที จำนวน 9 คน) คัดกรองข้อมูล การประกาศขอความช่วยเหลือจากผู้ประสบภัย ผู้บริจาค ครั้งน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี 2554 ของเว็บไซต์ Thaiflood.com  
2.       ผู้ริเริ่มและดำเนินการโครงการช่วยเหลือฟื้นฟูอาชีพผู้ประสบภัยหลังน้ำท่วมใหญ่ ปี 2555 พื้นที่จังหวัดชัยนาท (พื้นที่นาข้าวเกษตรอินทรีย์ ปลูกไร่ไผ่สู้น้ำท่วม ฟาร์มปลา ฟาร์มไก่ ฟาร์มเห็ด) ร่วมกันกับชาวต่างชาติกลุ่ม BangkokVanguard
3.       โครงการสวดมนต์ข้ามปี: เป็นหัวหน้าทีม (คนพิการที่มีความสามารถด้านไอที จำนวน 9 คน) โทรสอบถามไปยังวัดทั่วประเทศติดต่อกัน 2 ปี เพื่อรณรงค์ให้เกิดกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี” จนได้รับความนิยมถึงปัจจุบัน
4.       พัฒนากระบวนการขจัดปัญหาการจ้างงานคนพิการแบบองค์รวม ในระหว่างทำวิทยานิพนธ์ปริญญาโทจนได้รับรางวัล IAUD AWARD 2014 จากประเทศญี่ปุ่น และได้รับรางวัลบุคคล Ashoka Fellow 2014 ประจำประเทศไทย จากมูลนิธิอโชก้า ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นองค์กรค้นหาบุคคลที่ทำประโยชน์เพื่อสังคมในด้านต่างๆ ทั่วโลก เป็นต้น

จึงมีแนวคิดด้านการบริหารจัดการความช่วยเหลือกับกลุ่มด้อยโอกาสต่างๆ อย่างเป็นระบบ โดยเริ่มสะท้อนจากพฤติกรรมตัวเองและครอบครัว ที่ประสบปัญหาเวลาต้องการบริจาคสิ่งของ แล้วไม่สะดวกนำไปบริจาคเอง อีกทั้งไม่มีเวลา ไม่มีกำลังคน ทางบริษัทจะประสานงาน หรือใช้กำลังคนของทางบริษัท ช่วยเหลือสมาชิกโดยไม่มีค่าใช้จ่าย อีกทั้งจะมีการจัดกิจกรรมประจำปี ซึ่งสมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมประจำปีได้ในหลายส่วน เช่น การรับบริจาคเสื้อผ้าประจำปีเพื่อนำไปบร่วมบริจาคให้กลุ่มด้อยโอกาสต่างๆ การรับบริจาคคอมพิวเตอร์ที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อนำไปซ่อมและบริจาคให้กับเด็กนักเรียนในต่างจังหวัด เป็นต้น

แนวคิดการให้บริการ:
บ้านเป็นสถานที่ส่วนตัวของทุกท่าน “ผู้ให้บริการ” งานบริการเกี่ยวกับบ้าน เช่น ล้างแอรร์ ทำความสะอาดบ้าน เป็นต้น จึงควรใช้บุคคลากรที่เชื่อถือได้ ตรวจสอบได้ “ผู้ใช้บริการ” สามารถทราบประวัติบุคคล เพื่อความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยของทุกคนในบ้าน ขณะเข้าบริการ และเจ้าของบ้านยังช่วยเหลือสังคมด้วยการให้โอกาสคนพิการและญาติคนพิการมีอาชีพที่มั่นคงยั่งยืน โดยบุคคลากรที่เข้าร่วมเป็นทีมงานมาจาก
·       ทีมงานสำนักงาน เป็นคนพิการที่มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ พูดคุยได้ ประสานงานได้ ทำงานด้านเอกสารได้
·       ทีมงานช่างและงานบริการ กลุ่มแรก เป็นคนพิการทางด้านร่างกาย เคลื่อนไหวได้สะดวก ผ่านการอบรมด้านวิชาชีพช่างจากหน่วยงานรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์ผ่านการทำงานด้านช่าง และงานบริการ
·       ทีมงานช่างและงานบริการ กลุ่มสอง เป็นผู้ดูแลคนพิการ หรือญาติของคนพิการ ซึ่งเป็นคนปกติ แต่ต้องมีความรับผิดชอบดูแลคนพิการ จึงไม่สามารถไปทำงานประจำได้ ต้องทำงานอิสระหรืองานบริการที่สามารถเข้าทำงานได้ในบางวัน หมุนเวียนแบ่งงานให้บุคคลากรกลุ่มนี้ช่วยกันทำงานสร้างรายได้ไปดูแลคนพิการ
งานบริการที่จะให้บริการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป
1.       บริการล้างแอร์ โดยทีมงานช่างคนพิการที่ผ่านการฝึกอบรมจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ปัจจุบันเป็น คู่สัญญาล้างแอร์ให้กับกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยจะให้บริการในราคาที่เป็นธรรม ไม่หลอกลวงสมาชิก เช่น ไม่หลอกเติมน้ำยาแอร์ เป็นต้น
2.       บริการงานแม่บ้าน (ผู้ดูแลคนพิการ หรือญาติของคนพิการ) แบบไม่ประจำ เช่น งานทำความสะอาดบ้าน งานรีดผ้า เป็นต้น จ่ายเงินแบบรายครั้ง แต่ต้องทำการจองล่วงหน้า
3.       บริการงานซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยคนพิการ ไปรับ-ส่งถึงบ้านสมาชิก
4.       บริการ รับ-ส่ง เอกสาร ให้กับสมาชิก ในราคายุติธรรม เช่น คิดจากระยะทาง เป็นต้น
5.       บริการรถกระบะ เพื่อขนย้าย ขนส่ง สิ่งของ หรือสินค้า แบบรายครั้ง ในราคายุติธรรม เช่น คิดจากระยะทาง เป็นต้น
6.       บริการอื่นๆ ที่กำลังดำเนินการอยู่

https://goo.gl/FU11h5 

หรือดาวน์โหลดไฟล์เพื่อส่งแฟกซ์ หรืออีเมล์
https://drive.google.com/file/d/1Xj-t5ne55QH9G15Ef0RMh3iwhJHAcpDS/view?usp=sharing

บัญชีสำหรับโอนเงินค่าสั่งซื้อสินค้า
บัญชีธนาคารกสิกรไทย ชื่อ นายปรีดา ลิ้มนนทกุล เลขที่ 269-268-4586 

7. _ผู้ดำเนินการโครงการ
นายปรีดา ลิ้มนนทกุล มือถือ 086-314-7866
ลิงก์ดาวน์โหลดประวัติส่วนตัวผู้ดำเนินการโครงการ

รายละเอียดภาพวาดทั้ง ๙ ภาพ


๑.      “แสงแห่งปาย” ในอดีตผมมีความตั้งใจจะไปท่องเที่ยว แต่หลังจากที่ต้องเป็นคนทุพพลภาพแล้วการไปเที่ยวอาจจะไม่สะดวก บวกกับมีความต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวจึงจะเริ่ม วาดภาพแนวท่องเที่ยวโดยเริ่มจากเมืองปาย
แรงบันดาลใจ: ภาพวาดกาแฟจะใช้แนวทางของบรรยากาศช่วงรุ่งเช้าหรือพลบค่ำให้มีแสงสว่างอ่อนๆ จากดวงอาทิตย์


๒.      “ตรึงตราภูกระดึง” เป็นภาพที่สองของการวาดภาพชุดตั้งชื่อภาพเป็นกลอน ณ ตอนที่มีอารมณ์วาดภาพด้วยกาแฟ โดยแต่งกลอนว่า “อรุณเจ้าพระยา ตรึงตราภูกระดึง รำพึงยี่เป็ง”
แรงบันดาลใจ: ภาพวาดกาแฟจะใช้แนวทางของบรรยากาศช่วงรุ่งเช้าหรือพลบค่ำให้มีแสงสว่างอ่อนๆ จากดวงอาทิตย์


๓.      “หลับสบาย” อยากวาดภาพคนแต่วาดยาก จึงวาดภาพสัตว์ก่อน สิงโตมีสีน้ำตาลอยู่แล้วจึงเข้ากันกับสีกาแฟ ทำให้เกิดแนวทางของการวาดภาพสัตว์ที่ควรมีเดิมตามธรรมชาติที่มีสีน้ำตาล
แรงบันดาลใจ: เป็นภาพวาดกาแฟภาพแรกที่เป็นแนวทางของการวาดภาพเหมือนของมนุษย์โดยเริ่มจากจมูกสิงโตก่อน จากนั้นไปที่ตา มาปาก จนครบใบหน้าของสิงโต


๔.      “รักลูกนะจ๊ะ” การวาดภาพคนนั้นยังยากอยู่ แต่วาดภาพสัตว์ก็ชอบตรงหน้าตาของเขาก็มีอารมณ์น่ารักน่าเอ็นดูไม่ต่างกันกับคนเช่นเรา อีกทั้งยีราฟก็มีสีธรรมชาติสีน้ำตาลเช่นกัน
แรงบันดาลใจ: ในตอนที่ต้องไปจัดแสดงภาพวาดกาแฟที่ตลาดบองมาเช่ ประชาชื่น ต้องไปสดงในช่วงวันวาเลนไทน์ จึงอยากวาดภาพที่แสดงความรักของแม่ที่มีต่อลูก


๕.      “ตัวเดียวเท่าไหร่” มีปลาหมึกอยู่ 5 ตัว มีป้ายติดว่า 3 ตัว 100 บาท อาจมีชื่ออื่นเช่น “เหมาหมดเท่าไหร่” หรือ “2 ตัวเท่าไหร่” ก็ได้ ที่แน่ๆ หลายท่านบอกว่า “อยากกินปลาหมึก” ครับ
แรงบันดาลใจ: ปลาหมึกหลังปิ้งเสร็จมีสีใกล้ เคียงสีน้ำตาล และเป็นไอเดียตอนที่นำภาพไปบริจาคให้กับโครงการ “กรุงเทพเดินสบาย” ซึ่งจะบริหารจัดการแผงลอยแถวสยาม จึงอยากวาดภาพอาหารบนฟุตบาท


๖.      “หลับปุ๋ย” เป็ดกำลังนอนหลับบนหลังคา อีกทั้งสีของเป็ดก็ยังมีสีธรรมชาติเป็นสีน้ำตาลด้วย อาการหลับของเป็ดก็ยังน่าสนใจ เป็ดหลับแบบหลับสนิท ส่วนตัวชอบเป็ดเป็นทุนเดิม
แรงบันดาลใจ: ในช่วงเวลาที่วาดภาพหลับปุ๋ยนี้ เป็นช่วงเวลาที่วาดภาพสัตว์ที่ชอบมาก และต้องการวาดภาพสบายๆ แบบไม่มีความยุ่งยากขององค์ประกอบาพ ภาพนี้จึงสื่อถึงความเรียบง่าย ไม่ยุ่งยากอีกด้วย


๗.      “อินทรีย์มอคโคน่า” เป็นกอินทรีย์ธรรมดาๆ ตัวหนึ่งที่อยากวาดขึ้นมาแบบไม่มีเหตุผล แต่อาจจะมีทรรศนะจากที่เคยชอบเป็ดที่เป็นทุกเรื่อง “เดิน ว่าย บิน” บางครั้งอาจมีอารมณ์เห็นเป็ดเป็นอินทรีย์ ก็ได้
แรงบันดาลใจ: มีผู้บริจาคกาแฟมาให้แต่เป็นยี่ห้อมอคโคน่า ซึ่งไม่เคยใช้เลย เมื่อทดลองกลับพบว่ามีสีคล้ายสีทอง จึงอยากใช้กับสัตว์ที่มีพลังและดวงตาก็น่าสนใจแล้ว


๘.      “ตากแดด” เต่าตนุก็มีสีธรรมชาติที่สามารถใช้กาแฟวาดได้เช่นกัน และเต่ายังเป็นสัญลักษณ์ของความยั่งยืนเพราะมีอายุยืน ทานผักถือศีล อารมณ์กำลังตากแดดบ่งบอกถึงความสงบ
แรงบันดาลใจ: อารมณ์ต่อเนื่องที่ต้องการวาดภาพที่สบายๆ ไม่มีองค์ประกอบของภาพมากมาย มีเพียงเต่ากับแสงแดดเท่านั้นก็เพียงพอครับ


๙.      “นอกใน” มังคุดข้างนอกมีสีเข้ม แต่ข้างในขาวผ่อง เป็นธรรมชาติที่อัศจรรย์ อีกทั้งมิติของแสงเมื่อใช้สีกาแฟในการนำเสนอจะมีความน่าสนใจ
แรงบันดาลใจ: ผมมีความต้องการวาดภาพที่ ไม่มีแบบดั่งที่ผ่านมา จากคำแนะ นำของจิตกรที่มีความสามารถ ผมจึงลองวาดภาพง่ายๆ แต่สื่อความหมาย “นอกใน” ของมังคุด ขึ้นมา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Visit me on Facebook

บทความที่ได้รับความนิยม 10 อันดับแรก