สั่งซื้อภาพล่วงหน้า


เรียนผู้ชมภาพและมีความประสงค์ที่ต้องการจะซื้อภาพวาดด้วยกาแฟแบบล่วงหน้า

เพื่อให้ผมนำรายได้นี้ ซึ่งผมจะถือว่าเราได้ร่วมบริจาคร่วมกันให้กับมูลนิธิต่างๆ หรือบุคคลต่างๆ ตามรายการ ดังนี้


ท่านสามารถแจ้งความต้องการจองภาพล่วงหน้า โดยกรอกแบบฟอร์มนี้ (กดลิงก์นี้) เพื่อแจ้งความต้องการจองภาพ และการบริจาคครับ

Visit me on Facebook

บทความที่ได้รับความนิยม 10 อันดับแรก